Kết quả xổ số vietlott - Thống kê xổ số vietlott - Xổ số vietlott - Cách chơi xổ số vietlott - Xổ số vietlott hôm nay - Kết quả vietlott - Hướng dẫn cách chơi vietlott - Đăng ký đại lý vietlott

Kết quả xổ số tự chọn Max 4D


Thứ bảy 13/10/2018- Kỳ quay thưởng #000289

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5732 15.000.000
Giải Nhì 2126 2478 6.500.000
Giải Ba 5710 7798 1153 3.000.000
Giải KK 1 x732 1.000.000
Giải KK 2 xx32 100.000

Thứ năm 11/10/2018- Kỳ quay thưởng #000288

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4976 15.000.000
Giải Nhì 6926 5056 6.500.000
Giải Ba 7684 5695 3212 3.000.000
Giải KK 1 x976 1.000.000
Giải KK 2 xx76 100.000

Thứ ba 09/10/2018- Kỳ quay thưởng #000287

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 7933 15.000.000
Giải Nhì 8330 4699 6.500.000
Giải Ba 7233 6446 2249 3.000.000
Giải KK 1 x933 1.000.000
Giải KK 2 xx33 100.000

Thứ bảy 06/10/2018- Kỳ quay thưởng #000286

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4540 15.000.000
Giải Nhì 0875 0557 6.500.000
Giải Ba 5016 3029 0693 3.000.000
Giải KK 1 x540 1.000.000
Giải KK 2 xx40 100.000

Thứ năm 04/10/2018- Kỳ quay thưởng #000285

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9085 15.000.000
Giải Nhì 7133 4114 6.500.000
Giải Ba 7048 3438 0383 3.000.000
Giải KK 1 x085 1.000.000
Giải KK 2 xx85 100.000

Thứ ba 02/10/2018- Kỳ quay thưởng #000284

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5411 15.000.000
Giải Nhì 8159 5828 6.500.000
Giải Ba 2910 1141 1835 3.000.000
Giải KK 1 x411 1.000.000
Giải KK 2 xx11 100.000

Thứ bảy 29/09/2018- Kỳ quay thưởng #000283

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9786 15.000.000
Giải Nhì 0141 4270 6.500.000
Giải Ba 0173 5715 4046 3.000.000
Giải KK 1 x786 1.000.000
Giải KK 2 xx86 100.000

Thứ năm 27/09/2018- Kỳ quay thưởng #000282

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 7982 15.000.000
Giải Nhì 3306 4735 6.500.000
Giải Ba 4639 3932 8321 3.000.000
Giải KK 1 x982 1.000.000
Giải KK 2 xx82 100.000

Thứ ba 25/09/2018- Kỳ quay thưởng #000281

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6558 15.000.000
Giải Nhì 6978 0227 6.500.000
Giải Ba 2141 9009 6328 3.000.000
Giải KK 1 x558 1.000.000
Giải KK 2 xx58 100.000

Thứ bảy 22/09/2018- Kỳ quay thưởng #000280

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 8098 15.000.000
Giải Nhì 1619 0253 6.500.000
Giải Ba 4501 9048 7918 3.000.000
Giải KK 1 x098 1.000.000
Giải KK 2 xx98 100.000

Thứ ba 18/09/2018- Kỳ quay thưởng #000279

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1526 15.000.000
Giải Nhì 9543 5692 6.500.000
Giải Ba 1112 2417 7266 3.000.000
Giải KK 1 x526 1.000.000
Giải KK 2 xx26 100.000

Thứ bảy 15/09/2018- Kỳ quay thưởng #000278

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 0465 15.000.000
Giải Nhì 4247 0188 6.500.000
Giải Ba 8162 3470 9876 3.000.000
Giải KK 1 x465 1.000.000
Giải KK 2 xx65 100.000

Thứ năm 13/09/2018- Kỳ quay thưởng #000277

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 0242 15.000.000
Giải Nhì 3319 9745 6.500.000
Giải Ba 1833 7054 0918 3.000.000
Giải KK 1 x242 1.000.000
Giải KK 2 xx42 100.000

Thứ ba 11/09/2018- Kỳ quay thưởng #000276

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 3203 15.000.000
Giải Nhì 8156 2136 6.500.000
Giải Ba 7420 7725 8909 3.000.000
Giải KK 1 x203 1.000.000
Giải KK 2 xx03 100.000

Thứ bảy 08/09/2018- Kỳ quay thưởng #000275

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 8031 15.000.000
Giải Nhì 5337 8077 6.500.000
Giải Ba 2422 0465 7083 3.000.000
Giải KK 1 x031 1.000.000
Giải KK 2 xx31 100.000

Thứ năm 06/09/2018- Kỳ quay thưởng #000274

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4626 15.000.000
Giải Nhì 3128 1701 6.500.000
Giải Ba 5493 4616 4614 3.000.000
Giải KK 1 x626 1.000.000
Giải KK 2 xx26 100.000

Thứ ba 04/09/2018- Kỳ quay thưởng #000273

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5125 15.000.000
Giải Nhì 8093 0769 6.500.000
Giải Ba 3662 3309 1013 3.000.000
Giải KK 1 x125 1.000.000
Giải KK 2 xx25 100.000

Thứ bảy 01/09/2018- Kỳ quay thưởng #000272

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5452 15.000.000
Giải Nhì 1409 5094 6.500.000
Giải Ba 4081 6436 5440 3.000.000
Giải KK 1 x452 1.000.000
Giải KK 2 xx52 100.000

Thứ năm 30/08/2018- Kỳ quay thưởng #000271

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6265 15.000.000
Giải Nhì 9205 1852 6.500.000
Giải Ba 9266 4419 8208 3.000.000
Giải KK 1 x265 1.000.000
Giải KK 2 xx65 100.000

Thứ ba 28/08/2018- Kỳ quay thưởng #000270

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 6093 15.000.000
Giải Nhì 7077 5779 6.500.000
Giải Ba 0804 2664 5803 3.000.000
Giải KK 1 x093 1.000.000
Giải KK 2 xx93 100.000

Thứ bảy 25/08/2018- Kỳ quay thưởng #000269

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 3370 15.000.000
Giải Nhì 8376 2002 6.500.000
Giải Ba 6715 6722 9217 3.000.000
Giải KK 1 x370 1.000.000
Giải KK 2 xx70 100.000

Thứ năm 23/08/2018- Kỳ quay thưởng #000268

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4668 15.000.000
Giải Nhì 4629 6394 6.500.000
Giải Ba 2873 2693 4463 3.000.000
Giải KK 1 x668 1.000.000
Giải KK 2 xx68 100.000

Thứ ba 21/08/2018- Kỳ quay thưởng #000267

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 8763 15.000.000
Giải Nhì 1551 7671 6.500.000
Giải Ba 9036 3710 2203 3.000.000
Giải KK 1 x763 1.000.000
Giải KK 2 xx63 100.000

Thứ bảy 18/08/2018- Kỳ quay thưởng #000266

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2521 15.000.000
Giải Nhì 9451 4231 6.500.000
Giải Ba 1367 4406 7613 3.000.000
Giải KK 1 x521 1.000.000
Giải KK 2 xx21 100.000

Thứ năm 16/08/2018- Kỳ quay thưởng #000265

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2969 15.000.000
Giải Nhì 4426 3050 6.500.000
Giải Ba 7239 3333 9390 3.000.000
Giải KK 1 x969 1.000.000
Giải KK 2 xx69 100.000

Thứ ba 14/08/2018- Kỳ quay thưởng #000264

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 4007 15.000.000
Giải Nhì 5150 7993 6.500.000
Giải Ba 6409 5363 1595 3.000.000
Giải KK 1 x007 1.000.000
Giải KK 2 xx07 100.000

Thứ bảy 11/08/2018- Kỳ quay thưởng #000263

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 1521 15.000.000
Giải Nhì 7998 5682 6.500.000
Giải Ba 1769 8782 9930 3.000.000
Giải KK 1 x521 1.000.000
Giải KK 2 xx21 100.000

Thứ năm 09/08/2018- Kỳ quay thưởng #000262

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 5504 15.000.000
Giải Nhì 3819 5549 6.500.000
Giải Ba 7886 6610 8689 3.000.000
Giải KK 1 x504 1.000.000
Giải KK 2 xx04 100.000

Thứ ba 07/08/2018- Kỳ quay thưởng #000261

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 2541 15.000.000
Giải Nhì 1674 8741 6.500.000
Giải Ba 7484 9817 4328 3.000.000
Giải KK 1 x541 1.000.000
Giải KK 2 xx41 100.000

Thứ bảy 04/08/2018- Kỳ quay thưởng #000260

Giải thưởng Kết quả Giá trị giải (đồng)
Giải Nhất 9368 15.000.000
Giải Nhì 5691 5976 6.500.000
Giải Ba 2665 5377 7553 3.000.000
Giải KK 1 x368 1.000.000
Giải KK 2 xx68 100.000
Game Slot Đổi Thưởng xổ số siêu tốc mới nhất Xổ Số Siêu Tốc GAME SLOT Nổ Hũ XỔ SỐ SIÊU HOT VN Game Slot Nổ Hũ Top 10 Loại Game Hot Game giành cho người mới Trò chơi game siêu hot Các trò chơi nổi bật Top 10 nhà cái hot Casino Uy Tín Nhất 2023 Trò chơi đáng chơi nhất Tựa Game Mới Nhất 2023 Top game casino uy tín Top game hot nhất jinhaojq ebaoc Lafabriquedemocratique Lingshenjd sxgyjzkj jiangjinghospitaL fangfenger cpicnet snaiL2018 ceciLiamettatraduzioni graveLdrivewayrepairguys thecourtyardanimaLhospitaL morrisLockandsafefLorida fjwqcz jamesburkeracing performraLLc erkaLgroup chandanshetty jcorkerton LesbeLLespLantes miLLinocketconnections timeLessmusicproject turageL xcqdqb wuyihoubt cihanbeyLiotokurtarma